[ Etusivu ] [ /Ukko ] [ b / flode / a / it / g / m / me / n / ak / art / pol / h / fap / t / fit / nom / hikky / he / evo / velho / epic / meta / 2020 ] [ /Bannerit / NChat / Etsi / Bannit ]

/b/ - Arvaamaton

ylilaudalta syrjäytettyjen animehomojen rinkirunkun jatkojen jatkot
Nimi
Email
Aihe
Viesti
Varmennus
Tiedosto
Upote
 [▶ Näytä lisäasetukset & rajoitukset]
Kuvake
Spoiler
Salasana
(Tiedoston poistoon.)
» Sallitut tiedostopäätteet
jpg, jpeg, bmp, gif, png, wav, mp3, swf, webm, mid, mp4, m4a, ogg, aac, webp,
» Suurin sallittu tiedostonkoko on 10Mt
» Upotteeseen videon koko URL, ei siis pelkkä ID.
» 200x200 pikseliä suuremmat kuvat piennetään.
» Lankakerä

[Takaisin][Mene alas]

File: 1607685639644.mp4 (9,31 MB, 684x332, ebin-2020-12-11_13.16.56.mp4)

 No.553464

tässä langassa

JEESUS ON HERRA

ja tähän lankaan

PELKKIÄ JEESUSJUTTUJA

 No.553466

File: 1607686443412.jpg (1,19 MB, 2056x3000, satanandjesus_jamestissot.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

jeesus retkellä ystävänsä saatanan kanssa

 No.553468

File: 1607690276957.mp4 (2,63 MB, 480x360, jeesus parantaa.mp4)


 No.553470

>>553468

hieno :3

 No.553471

File: 1607691274196.mp4 (8,68 MB, 688x332, untitled.mp4)


 No.553495

>>553468
Ehkä eniten naurattaa toi "mitäää" tossa, parantuiko se sit mielestään vai ihmettelikö vain totaaliparantumista kun ei uskonut että näinkin voisi käydä, mietin.

 No.553502

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
kiitos Jumalalle ,ihana iänkaikkinen isä. Halleluuja

 No.553505

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.

 No.553534

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.

 No.553547

File: 1607814977233.mp4 (6,33 MB, 320x240, Untitled Project.mp4)


 No.553548

File: 1607815422173.mp4 (2,73 MB, 320x240, isä meidän.mp4)


 No.553582

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.

 No.553584

File: 1607887221287.mp4 (3,56 MB, 854x480, sieg_jeesus.mp4)


 No.553586

>>553584

noniin

MOAR

 No.553603

File: 1607896900660.mp4 (4,25 MB, 320x240, Untitled Project.mp4)


 No.553604

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.

 No.553628

>>553468

löysin tän jeesus-animun tv7:n sivuilta

hyvä kanava, hyvää ohjelmaa

 No.553635

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.

 No.553636

File: 1607957286040-0.mp3 (3,31 MB, 01-Jeesus.mp3)

File: 1607957286040-1.mp3 (3,4 MB, Lakupaavi - Homo Jeesus.mp3)


 No.553756

File: 1608145576243.jpg (54,75 KB, 500x562, EoJkxp-WMAIG8wL.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.554193

File: 1608589387257.jpg (40,16 KB, 720x796, chad.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.554194

>>554193

haha, miten metu voi ikinä toipua tästä?

 No.554195

>>554194
Ei Metu voikaan. Metu on kuollut.

 No.554197

>>554194
Varmaan ihan hyvin. Eihän Metu ollut ollut enää vuosiin muslimi, viimeisinä elinvuosinaan hän oli luterilainen kristitty.

 No.554298

File: 1608747154753.jpg (95,49 KB, 640x900, 04cd28555fb4765dd76cf8b802….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.554299

>>554298
Tarkkaanottaen mikä modernissa maailmassa on pahaa ja onko kaikki? Milloin modernius alkoi ja mistä kohti taaksepäin oli vielä hyväksyttävää ottaa vaikutteita?

 No.554300

File: 1608747434655.jpg (255,07 KB, 2048x1410, 2s1gwb1jrmz21.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>554299

varmaan siinä kohtaa kun osa maailmasta muuttui pelkän uskon varassa olevasta digitaalisesti augmentoiduksi todellisuudeksi

eli post-2012

 No.554302

File: 1608749073269.jpg (100,39 KB, 740x475, 740-aarp-baby-boomers.imgc….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>554299
1960-luvusta eteenpäin.

 No.554303

>>554302
Elän mieluummin pahassa maailmassa.

 No.554310

File: 1608751579588.jpg (41,54 KB, 338x500, 51iaGROGY9L.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Kirjasuositus

 No.554311

>>554310

onko tuo se kirja missä puhutaan Jeesuksen elämästä Intiassa opiskelemassa mystiikkaa?

vai puhunko eri kirjasta

 No.554313

File: 1608752438785.jpg (14,85 KB, 210x315, 2399179.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>554311
Taidat puhua tästä.

 No.554314

>>554313

joo toi se olikin joo

 No.554427

File: 1608812600535.mp4 (3,27 MB, 320x240, Untitled Project.mp4)

h-hyvää jeesus lapsuksen juhlaa ;______;

 No.554429

Muistan jotain foliohattuteorioita, jossa Jeesuksella olisi ollut suhde Marian kanssa. Varmaan jonku nyymin kehittämiä.

 No.554430

File: 1608814288239.jpg (6,86 KB, 300x168, 9mfh7.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>554429

Maria oli kait yleinen nimi tuolloin, oli kaksi Mariaa

oli Maria Jeesuksen äiti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maria_(Jeesuksen_%C3%A4iti)

oli Magdalan Maria, vähän sellainen nainen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Magdalan_Maria

 No.554437

>>554430
>oli Magdalan Maria, vähän sellainen nainen

Jotkut kyllä yhdistävät Raamatussa kerrotun "syntisen naisen" (Luuk. 7:36-50) Magdalan Mariaan, mutta itse en usko, että kyseessä olisi sama henkilö. Uskon Kirkon tradition mukaisesti, että Magdalan Maria oli neitsyt.

En tarkoita, etteivätkö myös neitsyytensä menettäneet voisi olla pyhiä ihmisiä: esimerkiksi pyhä Maria Egyptiläinen oli prostituoitu ennen kuin hän löysi Kristuksen (ja kuolemansa jälkeen häntä tosiaan alettiin kunnioittaa pyhänä ihmisenä).

 No.554439

>>554429
Onhan noita teorioita… Takavuosina Dan Brownin "Da Vinci -koodi" toi suuremman yleisön tietoisuuteen teorian, että Jeesus Kristus olisi jatkanut sukua ja vielä tänäkin päivänä hänen jälkeläisiään eläisi maan päällä, mutta Brown perusti romaaninsa aiemmin ilmestyneeseen "Pyhä veri, pyhä Graal"-kirjaan… Mutta itse en pidä tuollaisia teorioita kovinkaan uskottavina…

 No.554460

File: 1608843745611.mp4 (9,04 MB, 320x240, Untitled Project.mp4)

>>554437

totta, siinä raamatunkohdassa ei mainita nimiä

 No.554461

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
tämänpäiväinen joulukirkko etelänaapurista

 No.554462

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
tämä lähetys on alkanut useampi kuukausi sitten, tulee Neitsyt Marian ilmestyspaikalta Etelä-Ranskasta

nyt suorana

 No.554465

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
livenä Irlannista

 No.554467

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
yhdeltä yöllä yömessu tässä lähetyksessä

 No.554499

File: 1608851317682.jpg (61,63 KB, 630x630, 2249458_1.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>554467

tämä juuri nyt

 No.554521

File: 1608885024410.jpg (15,6 KB, 162x250, 9781616405434_p0_v5_s250x2….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>553756
Lukeminen, se kannattaa.

 No.554542

File: 1608901270269.mp4 (7,41 MB, 320x240, Untitled Project.mp4)

Luuk 2:1 NIinä päiwinä käwi yxi käsky Keisarilda Augustuxelda, että caicki mailma piti werollisexi laskettaman.

Luuk 2:2 Ja tämä weron laskemus oli ensimäinen, joca tapahtui silloin cosca Kyrenius oli Maanherra Syrias.

Luuk 2:3 Ja cukin meni Caupungihins andaman idziäns arwatta.

Luuk 2:4 Nijn myös Joseph Galileast, Nazarethin Caupungist, ylösmeni Judean, Dawidin Caupungijn, joca cudzutan Bethlehem: Sillä hän oli Dawidin huonest ja sugust, andaman idzens arwatta,

Luuk 2:5 Marian hänen kihlatun emändäns cansa, joca rascas oli.

Luuk 2:6 Nijn tapahtui heidän siellä ollesans, että synnyttämisen päiwät tulit täytetyxi.

Luuk 2:7 Ja hän synnytti Pojan hänen esicoisens, ja capaloidzi hänen, ja pani seimeen, ettei heille ollut sia majas.

Luuk 2:8 Ja paimenet walwoit sijnä paickacunnas pellolla heidän laumans, ja wartioidzit yöllä heidän carjans.

Luuk 2:9 Ja cadzo, HERran Engeli seisoi heidän tykönäns, ja HERran kirckaus walais heitä, että he suurest peljästyit.

Luuk 2:10 Ja Engeli sanoi heille: älkät peljätkö: sillä cadzo, minä ilmoitan teille suuren ilon, joca tulewa on caikelle Canssalle:

Luuk 2:11 Teille on tänäpän syndynyt Wapahtaja, HERra
Christus Dawidin Caupungis.

Luuk 2:12 Ja tämä on teille merkixi: te löydätte lapsen
capaloittuna seimes.

Luuk 2:13 Ja Engelin cansa oli suuri taiwalisen sotawäen joucko, jotca kijtit Jumalata ja sanoit:

Luuk 2:14 Cunnia olcon Jumalalle corkiudes, ja maasa rauha, ja ihmisille hywä tahto.

Luuk 2:15 JA tapahtui, että Engelit menit heidän tyköns Taiwasen, nijn paimenet puhuit keskenäns: käykämme Bethlehemijn, ja cadzocam sitä cuin tapahtunut on, jonga HERra meille ilmoitti.

Luuk 2:16 Ja he tulit kijruhtain, ja löysit Marian, ja Josephin, nijn myös lapsen, joca macais seimes.

Luuk 2:17 Cosca he tämän nähnet olit, julistit he sen sanoman, cuin heille tästä lapsesta sanottu oli.

Luuk 2:18 Ja caicki jotca sen cuulit, ihmettelit nijtä puheita cuin heille Paimenilda sanottu oli.

Luuk 2:19 Mutta Maria kätki caicki nämät sanat, tutkistellen hänen sydämesäns.

Luuk 2:20 Ja paimenet palaisit, ylistäin ja cunnioittain Jumalata, caikista cuin he cuullet ja nähnet olit, nijncuin heille sanottu oli.

Luuk 2:21 JA sijttecuin cahdexan päiwä culunut oli, että lapsi piti ymbärinsleicattaman, cudzuttin hänen nimens JEsus, joca nijn oli Engelildä jo ennen cudzuttu, cuin hän sikis Äitins cohdusa.

Luuk 2:22 JA sijtte cuin heidän puhdistus päiwäns olit täytetyt Mosexen Lain jälken, weit he hänen Jerusalemijn, seisattaxens händä HERran eteen.

Luuk 2:23 Nijncuin kirjoitettu on HERran Lais: caicki miehen puoli, joca ensin awa äitins cohdun, pitä cudzuttaman HERralle pyhäxi.

Luuk 2:24 Ja uhraman, nijncuin sanottu on HERran Lais: pari Mettisiä, eli caxi Kyhkyläisen poica.

Luuk 2:25 Ja cadzo, yxi mies oli Jerusalemis, jonga nimi oli Simeon: tämä oli hurscas ja Jumalinen mies, odottain Israelin lohdutusta: ja Pyhä Hengi oli hänes.

Luuk 2:26 Ja hänelle oli wastaus annettu Pyhäldä Hengeldä, ettei hänen pitänyt ennen cuoleman, cuin hän näkis HERran Christuxen.

Luuk 2:27 Ja hän tuli Hengen cautta Templijn.

Luuk 2:28 Ja cuin wanhemmat lapsen Jesuxen toit Templijn, tehdäxens hänen edestäns Lain tawan jälken: otti hän hänen sylijns, kijtti Jumalata ja sanoi:

Luuk 2:29 LAske nyt HERra palwelias rauhaan menemän, sanas jälken.

Luuk 2:30 Sillä minun silmäni owat nähnet sinun autuudes.

Luuk 2:31 Jonga sinä caikille Canssoille walmistit.

Luuk 2:32 Walkeudexi, walistaman pacanoita, ja sinun Canssas Israelin cunniaxi.

Luuk 2:33 JA Joseph ja hänen Äitins ihmettelit nijtä cuin hänestä sanottin.

Luuk 2:34 Ja Simeon siunais heitä, ja sanoi Marialle hänen Äitillens: Cadzo, tämä on pandu langemisexi, ja nousemisexi monelle Israelis, ja merkixi, jota wastan sanotan:

Luuk 2:35 Ja sinungin sielus läpidze pitä miecan myös käymän, että monen sydämen ajatuxet ilmoitettaisin.

Luuk 2:36 Ja Hanna Prophetissa Phanuelin tytär, Asserin sugusta, oli joutunut pitkälle ijälle, ja oli elänyt miehens cansa seidzemen ajastaica hänen Neidzydestäns.

Luuk 2:37 Ja oli leskenä lähes neljä yhdexättäkymmendä ajastaica, ja ei lähtenyt Templist palwelemast Jumalata, paastoisa ja rucouxisa yötä ja päiwä.

Luuk 2:38 Ja tämä tuli myös sillä hetkellä sijhen, ja cunnioidzi HERra ja puhui hänestä caikille, cuin wapautta Jerusalemis odotit.

Luuk 2:39 Ja sijttecuin he olit caicki tehnet HERran Lain jälken, palaisit he Galilean heidän Caupungins Nazaretijn.

Luuk 2:40 Mutta lapsi caswoi ja wahwistui Henges, ja täytettin wijsaudella, ja Jumalan armo oli hänen cansans.

Luuk 2:41 JA hänen wanhemmans waelsit joca wuosi Pääsiäis juhlalle Jerusalemijn:

Luuk 2:42 Ja cuin hän jo caxitoistakymmendä ajastaica wanha oli, menit he Jerusalemijn juhlapäiwän tawan jälken:

Luuk 2:43 Ja cuin ne päiwät olit culunet, palaisit he cotians, ja poicainen Jesus jäi Jerusalemijn, jota ei hänen wanhemmans huomannet, waan luulit hänen olewan seuras.

Luuk 2:44 Ja he käwit yhden päiwäcunnan, ja edzeit händä langoins ja tuttawains seas.

Luuk 2:45 Ja cuin ei he händä löytänet, palaisit he Jerusalemijn händä edzimän.

Luuk 2:46 Ja tapahtui colmannen päiwän perästä, että he löysit hänen istuwan Templis opettajain keskellä, cuuldelewan heitä, ja kysywän heille.

Luuk 2:47 Ja caicki jotca hänen cuulit, hämmästyit hänen ymmärrystäns ja wastaustans.

Luuk 2:48 Ja cuin he hänen näit, nijn he ihmettelit, ja hänen Äitins sanoi hänelle: Poican, mixis meille näin teit? cadzo, sinun Isäs ja minä olemma murehtien edzinet sinua.

Luuk 2:49 Ja hän sanoi heille: mitästä te minua idzitte? Ettäkö tiennet, että minun pitä nijsä oleman, jotca minun Isäni owat?

Luuk 2:50 Ja ei he ymmärtänet sitä sana cuin hän heille sanoi.

Luuk 2:51 Ja hän meni alas heidän cansans, ja tuli Nazarethijn, ja oli heille alammainen. Mutta hänen äitins kätki caicki nämät sanat sydämehens.

Luuk 2:52 Ja Jesus menestyi wijsaudes, ja ijäs, ja armos, Jumalan ja ihmisten edesä.

 No.554545

File: 1608902648916.jpg (36,27 KB, 1460x610, 32450443_5.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>Christ
1: MESSIAH
2: JESUS
3: an ideal type of humanity
4Christian Science : the ideal truth that comes as a divine manifestation of God to destroy incarnate error

>Mass

https://www.catholic.com/magazine/print-edition/is-the-mass-a-sacrifice

 No.554583

>>554542

Ihme teinipissiskieltä

 No.554605

>>554542
>42
Sattuumako? Tuskin.

Ja kun kiepautat kutosen, niin 1942.

 No.554715

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
>>554583

joo, paitsi että sitä puhutaan sellasella pieteetillä nijnguin ennen wanhan

 No.554736

>>554715
Alan puhumaan pieteetillä tästä lähtien. Jo loppuu lässytys kaupan kassalta.

 No.554814

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.

 No.554821

File: 1609206884651.jpg (305,51 KB, 620x876, dontfearthefuture_iamgod.e….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>554814

ihan hulluja kommentteja tuolla videossa

niinkun että SEKSIÄ rippileirillä? niinku mitä vittua?

en käyny rippileirillä itse, varmaankin juurikin tästä syystä että tiesin että se ei oo raamatullista menoa siellä

 No.554823

>>554821
Eikö raamatussa harrasteta seksiä?

 No.554824

File: 1609207955683.jpg (80,71 KB, 1200x822, download.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>554821
sinänsä outoa että riparit joissa kävi niin että joku alkoi puhumaan monilla vierailla kielillä suljettiin alta aika yksikön
järjestäytynyt uskonto on kyllä yksi iso peiteoperaatio itsessään

 No.554825

>>554823

siellä tehdään kyllä kaikenlaista muutakin, riippuen siitä mitä kohtaa lukee

 No.554826

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
kiitos Herralle

 No.554846

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
kiitos Herralle

 No.554851

Isän… ja pojan… ja pyhän hengen nimeen.

Aamen, aamen aa-aamen.

Herra olkoon teidän kanssanne.

Niin myös sinun henkesi kanssa…

 No.554914

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
planeetan kovimpia Jeesuksen puolustajia on entinen levelin 99 ex-noita, ex-mormoni, ex-vapaamuurari, ex-illuminati Bill Schnoebelen

 No.554957

File: 1609343575975.jpg (106,05 KB, 750x558, 5a4.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.554977

File: 1609366082422.jpeg (20,01 KB, 474x226, external-content.duckduck….jpeg) ImgOps Google iqdb

runkaaminen loppuu nyt!

 No.554980

File: 1609377376709.jpg (91,02 KB, 1280x720, maxresdefault (1).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>554977
helppohan sieltä taivaalta on huudella. jospa vaan onnais apinajakarin heitto tän muijan kojeisiin niin se tekis lopettamisesta puolisentoista kertaa kevyempää. mut eiköhän tää putki muutenkin tyssää kun pääsee nollaamaan kunnolla tänään. arvostan huolenpidosta, kiitti jesse.

 No.555010

File: 1609423149636.jpg (91 KB, 900x900, 4mrz6vf6mic21.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>554980

parahin ihmisolento!

kiitos että kuulit viestin. runkaaminen kannattaa lopettaa nyt ja aloittaa sitten ensi vuonna uudestaan, jos jaksaa

Jumalan siunausta ensi vuoteesi!

 No.555072

File: 1609451918352-0.gif (716,17 KB, 500x626, 32866.gif) ImgOps Google iqdb

File: 1609451918352-1.png (82,58 KB, 327x328, ko-vitun-ro-en_pelleile-na.png) ImgOps Google iqdb

File: 1609451918352-2.png (727,27 KB, 1241x540, Jackeltvseries.PNG.png) ImgOps Google iqdb


 No.555080

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.

 No.555135

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
kiitos Herralle

 No.555278

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
kiitos Herralle

 No.555281

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.

 No.555344

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
kiitos Herralle

livenä nyt

 No.555385

File: 1609854616672.jpg (55,97 KB, 800x602, 1245891531464.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Luuk 4:1 NIin Jesus täynäns Pyhä Henge palais Jordanist, ja wietin Hengeldä corpeen,

Luuk 4:2 Ja kiusattin neljäkymmendä päiwä Perkeleldä, eikä syönyt mitän nijnä päiwinä, mutta nijden lopus hän isois.

Luuk 4:3 Nijn Perkele sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan Poica, nijn sanos tälle kiwelle, että hän leiwäxi tulis.

Luuk 4:4 Jesus wastais, sanoden: kirjoitettu on: ei ihminen elä ainoastans leiwäst, waan jocaidzesta Jumalan sanasta.

Luuk 4:5 Ja Perkele wei hänen corkelle wuorelle, ja osotti hänelle caicki maan pijrin waldacunnat, silmän räpäyxellä.

Luuk 4:6 Ja Perkele sanoi hänelle: caiken tämän wallan, ja heidän cunnians minä annan sinulle: sillä minun haldun owat ne annetut, ja minä annan ne kelle minä tahdon:

Luuk 4:7 Jos sinä sijs cumarrat ja rucoilet minua, nijn he owat caicki sinun.

Luuk 4:8 Ja Jesus wastaten sanoi henelle: mene matcas minun tyköni Satan: sillä kirjoitettu on: sinus HERras Jumalatas pitä sinun cumartaman, ja händä ainoata palweleman.

Luuk 4:9 Ja hän wei hänen Jerusalemijn, ja asetti Templin harjalle, ja sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan Poica, nijn laske tästä idzes alas:

Luuk 4:10 Sillä kirjoitettu on: hän on Engeleidens käskenyt sinusta, warjeleman sinua.

Luuk 4:11 Ja käsisäns candaman sinua, ettes jalcas kiwen loucka.

Luuk 4:12 Ja Jesus wastaten sanoi hänelle: sanottu on: älä kiusa sinun HERras Jumalatas.

Luuk 4:13 Ja cuin caicki kiusaus oli päätetty, meni Perkele pois hetkexi hänen tyköns.

Luuk 4:14 Ja Jesus palais Hengen wäes taas Galileaan, ja sanoma cuului hänestä ymbäri caiken lähi maacunnan.

Luuk 4:15 Ja hän opetti heidän Synagogasans, ja cunnioitettin caikilda.

Luuk 4:16 JA hän tuli Nazaretijn, cusa hän caswatettu oli, ja meni tawans jälken Sabbathin päiwänä Synagogaan, ja nousi lukeman.

Luuk 4:17 Ja hänelle annettin Esaian Prophetan Ramattu. Ja cuin hän Ramatun awais, löysi hän sen paican cusa kirjoitettu on:

Luuk 4:18 HERran Hengi on minun päälläni, ja hän woiteli minun, ja lähetti saarnaman waiwaisille Evangeliumi, ja parandaman särjetyitä sydämitä,

Luuk 4:19 Ja ilmoittaman Fangeille lunastusta, ja sokeillen nägyn andaman, ja fangituita wapaxi saattaman, ja että minä HERran wuoden julistaisin.

Luuk 4:20 Ja cuin hän pani Ramatun kijnni, andoi hän sen palwelialle, ja istui: ja caickein silmät cuin Synagogas olit, cadzelit hänen päällens.

Luuk 4:21 Ja hän rupeis heille sanoman: tänäpän on tämä kirjoitus teidän corwisan täytetty.

Luuk 4:22 Ja caicki annoit hänelle todistuxen, ja ihmettelit nijtä armollisia sanoja, cuin hänen suustans tulit, ja sanoit: eikö tämä ole Josephin poica?

Luuk 4:23 Ja hän sanoi heille: sanocat caiketi minulle tämä sananlascu: Lääkäri paranna idzes: Cuinga suuria töitä me cuulimma sinun tehnen Capernaumis, tee myös nijn täsä Isäs maalla.

Luuk 4:24 Nijn hän sanoi: totisest sanon minä teille: ei yxikän Propheta ole Isäns maalla otollinen.

Luuk 4:25 Waan minä sanon teille totudes: monda leske oli cuitengin Israelis Elian ajalla, cosca Taiwas oli suljettu colme wuotta ja cuusi cuucautta: ja cosca suuri nälkä tapahtui caikes maacunnas.

Luuk 4:26 Ja ei Elias lähetetty yhdengän heidän tygöns, waan yhden leski waimon tygö Sidonialaisten Sarephtan.

Luuk 4:27 Ja monda spitalista oli Israelis Heliseus Prophetan ajalla, ja ei yxikän heistä puhdistettu, waan Naaman Syrialainen.

Luuk 4:28 Ja caicki cuin Synagogas olit, tulit wihoja täyten cosca he nämät cuulit.

Luuk 4:29 Ja nousit händä wastan, ajoit hänen ulos Caupungist, ja weit hänen haman wuoren cuckulalle, jonga päälle heidän Caupungins rakettu oli, syöstäxens händä alas.

Luuk 4:30 Mutta hän käwi heidän keskidzens,

Luuk 4:31 Ja meni Capernaumijn Galilean Caupungihin, ja opetti heitä sijnä Sabbathin päiwänä.

Luuk 4:32 Ja he hämmästyit hänen opetustans: sillä hänen puhens oli woimallinen.

Luuk 4:33 JA Synagogas oli yxi ihminen, jolla oli riettaisen Perkelen hengi, Ja hän huusi suurella änellä, sanoden:

Luuk 4:34 pidäs mitä sinun on meidän cansam Jesu Nazarene? tulickos meitä hucuttaman? minä tiedän cucas olet, juuri Jumalan pyhä.

Luuk 4:35 Ja Jesus nuhteli händä, sanoden: waickene, ja mene pois hänestä. Ja cuin Perkele oli hänen heidän keskellens heittänyt, nijn hän meni ulos hänest, ja ei händä wahingoittanut mitän.

Luuk 4:36 Ja pelco tuli caickein päälle, ja puhuit keskenäns, sanoden: mikä tämä lienekän? sillä hän haasta wäellä ja woimalla riettaisitakin hengejä, ja he ulos lähtewät.

Luuk 4:37 Ja se sanoma cuului hänest caickijn sen maacunnan lähi paickoihin.

Luuk 4:38 JA cuin hän läxi Synagogast, meni hän Simonin huonesen, mutta Simonin anoppi sairasti cowin wilutautia, ja he rucoilit händä hänen edestäns.

Luuk 4:39 Ja hän meni hänen tygöns, ja haastoi wilutautia: ja wilutauti luopui hänestä, ja hän nousi cohta ja palweli heitä.

Luuk 4:40 JA cuin Auringo laski, nijn caicki, joilla oli sairaita moninaisis taudeis, weit ne hänen tygöns: Ja hän pani jocaidzen päälle kätens, ja paransi heitä.

Luuk 4:41 Ja monesta läxit myös Perkelet huutain, ja sanoden: Sinä olet Christus Jumalan Poica. Nijn hän rangais nijtä, eikä sallinut heidän puhua, sillä he tiesit hänen olewan Christuxen.

Luuk 4:42 MUtta cuin päiwä tuli, meni hän erimaahan, ja Canssa edzeit händä ja menit hänen tygöns, ja estelit händä, ettei hänen pitänyt sieldä lähtemän.

Luuk 4:43 Ja hän sanoi heille: minun pitä myös muillekin Caupungeille Evangeliumi Jumalan waldacunnast saarnaman: sillä sitä warten minä olen lähetetty.

Luuk 4:44 Ja hän saarnais Galilean Synagogisa.

 No.555579

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
kiitos Herralle

 No.555833

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
kiitos Herralle

 No.555841

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.

 No.555943

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
kiitos Herralle Turku-livestä

 No.555954

>>553468
Vapahtajamme pelastaa jopa neekeriydestä!

 No.555955

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.
>>553464
Kuviksen ajoilta tuli mieleen tää upotteen vidska ja tästä tehty parodia, jonka upotan seuraavaan viestiin. Naurattivat itseäni ainakin silloin.

 No.555956

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.

 No.555957

File: 1610488095297.jpg (15,3 KB, 320x320, aaapp.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.555959

>>555957
tapa ihtes tuon sammakkos kans helevetti

 No.555981

File: 1610538749650.jpg (64,93 KB, 800x800, aw4ox.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>555959

Jeesuksen silmissä kaikki ovat yhtä arvokkaita, myös sammakot

ei ulinaa sammakoista tähän, johonkin muualle sitten

 No.555983

>>555981
tää on satanistien lauta, tapa ihtes

 No.555987

File: 1610545700264.jpg (46,79 KB, 480x480, 1515646092323.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>555983

sellaiset edgyn veetin jonneilut sieltä

Jumalan siunausta sullekin

 No.555990

>>555983
öööö anoooo tää on kylki kristittyjen lauta

 No.555993

>>555987
Voi helvetti painu jo takaisin sinne mistä tulit. t. eri

 No.555994

>>555993
Piilota ittes hintti

 No.555995

>>555957
>>555981
>>555987
Sammakot takas foorumille t. toinen eri

 No.556000

File: 1610555719714.jpg (29,41 KB, 345x400, 1529851586_MnUS4JZGCyGvxHR….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>555995
>>555993
>>555983
>>555959
Nämä harhaoppiset valittavat kaikesta, pitäisikö heidät puhdistaa Jumalan nimessä?

 No.556001

YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.

 No.556003

File: 1610562295795.jpg (48,24 KB, 599x516, IMG_4757.JPG) ImgOps Exif Google iqdb

>>556000
Pakko se kai onPoista Viesti [ ]
[Takaisin][Takaisin ylös]
[ Etusivu ] [ /Ukko ] [ b / flode / a / it / g / m / me / n / ak / art / pol / h / fap / t / fit / nom / hikky / he / evo / velho / epic / meta / 2020 ] [ /Bannerit / NChat / Etsi / Bannit ]