[ Etusivu ] [ /Ukko ] [ b / flode / a / it / g / m / me / n / ak / art / pol / h / fap / t / fit / nom / hikky / he / evo / velho / epic / meta / 2020 ] [ /Bannerit / NChat / Etsi / Bannit ]

/b/ - Arvaamaton

ylilaudalta syrjäytettyjen animehomojen rinkirunkun jatkojen jatkot
Nimi
Email
Aihe
Viesti
Varmennus
Tiedosto
Upote
 [▶ Näytä lisäasetukset & rajoitukset]
Kuvake
Spoiler
Salasana
(Tiedoston poistoon.)
» Sallitut tiedostopäätteet
jpg, jpeg, bmp, gif, png, wav, mp3, swf, webm, mid, mp4, m4a, ogg, aac, webp,
» Suurin sallittu tiedostonkoko on 10Mt
» Upotteeseen videon koko URL, ei siis pelkkä ID.
» 200x200 pikseliä suuremmat kuvat piennetään.
» Lankakerä

[Takaisin][Mene alas]

File: 1593297238850-0.png (437,61 KB, 868x1280, 1E3502DF_9142_4757_B1D0_FD….png) ImgOps Google iqdb

File: 1593297238850-1.jpg (484,58 KB, 1280x1871, A4E3DCC9_2082_4A8F_8745_11….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593297238850-2.jpg (111,95 KB, 1000x1415, 11F3FAE0_06F4_4C42_AD74_84….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.540332

Hyvää Tomboy Torstaita!

 No.540333

File: 1593297271966-0.jpg (199,47 KB, 1200x1600, FC774EFE_148D_4DB7_A6D9_31….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593297271966-1.jpg (193,56 KB, 1200x1600, 73162235_D08B_4AD8_9CFD_B2….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593297271966-2.jpg (89,58 KB, 900x1440, A7609D2F_D158_40C4_AC33_A3….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540334

File: 1593297307078-0.jpg (81,68 KB, 900x1193, D336CA27_E6B3_4751_A58D_97….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593297307078-1.jpg (127,26 KB, 776x1079, 109C4BAD_5AB9_46DF_B844_88….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593297307078-2.jpg (558,81 KB, 1200x1600, C70A13FE_6F7A_425D_9DFF_13….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540335

File: 1593297466416-0.jpg (233,13 KB, 750x1000, 1D53864A_72C1_4D74_A649_5F….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593297466416-1.jpg (193,51 KB, 1000x707, FBB6B8A2_CA84_4445_B86B_A8….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593297466416-2.jpg (314,39 KB, 858x1200, 8B26FF88_4E14_4B59_A4CD_4A….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540341

kino Kino KINO ;_;

 No.540344

File: 1593334712120-0.jpg (244,38 KB, 1280x1536, FD7015D0_09CB_489A_9BA2_89….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593334712120-1.jpg (246,76 KB, 1280x1811, 2681CA17_66A4_43C2_90FE_D5….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593334712120-2.jpg (72,3 KB, 528x792, 0D2369BB_0B1B_459B_AA4D_14….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540345

File: 1593334739088-0.jpg (126,64 KB, 1280x1805, FD86ED35_508A_45AD_BCBB_E9….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593334739088-1.jpg (120,91 KB, 1280x1810, 446BFE02_D71A_46D3_AF54_6C….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593334739088-2.gif (3,25 MB, 548x438, 56DA184F_10D3_4E1D_857F_0A….gif) ImgOps Google iqdb


 No.540346

File: 1593334769052-0.jpg (57,33 KB, 560x420, 19216F90_DB4E_4EE3_8A2D_AD….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593334769052-1.jpg (160,9 KB, 848x1174, 04E634DC_76BE_4FC9_A774_5D….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593334769052-2.jpg (56,65 KB, 600x848, F5509198_C96A_42ED_895A_0E….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540352

tajusin vasta nyt että tuo torstain toivottaminen on epäfaktuaalista vaikka olen ollut jatkuvasti tietoinen että nyt on sunnuntai

 No.540385

>>540352
Hämäläiset ovat aina olleet vähän hitaita.

 No.540386

>>540385
Nyymihäme vai Hämechan?

 No.540408

>>540386
Nyymihämechan

 No.540503

File: 1593612538565.jpg (32,87 KB, 260x464, a03e2a4a4533c00c72851cacf3….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540505

>>540503
Toivottavasti ei ole oma kuvasi.

 No.540506

>>540505

Ei miten niin.

 No.540509

>>540506
Olisi ollut hieman noloa.

 No.540517

>>540509
niinkö

 No.540600

>>540408
kamehameha vs nyymihämechan

 No.540639

File: 1593769090042-0.png (345,18 KB, 781x1138, 8fc47423eb52df05e7b99e560e….png) ImgOps Google iqdb

File: 1593769090042-1.jpeg (194,9 KB, 445x778, 82872610ad2e65fdf168e7f41….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1593769090042-2.jpg (222,02 KB, 850x1200, sample_be337b317d093910bfa….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Hyvää torstaita!

 No.540640

File: 1593769126050-0.jpeg (157,86 KB, 1000x1600, bec125a16097058e01eb145f0….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1593769126050-1.jpeg (151,31 KB, 1000x1600, baa2309e7699086fe13696cf2….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1593769126050-2.jpg (117,08 KB, 850x531, sample_d2d3145bf5f894c972e….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Hyvää torstaita!

 No.540641

File: 1593769167270-0.jpg (237,4 KB, 850x1198, sample_e071cfd333d905178df….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593769167270-1.jpg (244,21 KB, 850x873, sample_4a67b072b623906e52e….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593769167270-2.jpg (180,38 KB, 850x1202, sample_b333f8f04d96048aaf0….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540642

File: 1593769232213-0.jpg (136,34 KB, 850x695, sample_d1b6f2938d77ced2d99….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593769232213-1.jpg (134,75 KB, 850x946, sample_04e4369331e07c487e3….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593769232213-2.jpeg (113,88 KB, 1000x925, fe68f9ccfdf9ea61fe049f794….jpeg) ImgOps Google iqdb


 No.540643

File: 1593769267311-0.jpeg (160,12 KB, 966x1150, 5290d1d1fad2799f371db372b….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1593769267311-1.jpeg (176,46 KB, 1067x1302, b868918442a0747e8f3d24bc2….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1593769267311-2.jpg (143,8 KB, 850x850, sample_6e2ecbee1b0a3b6c55d….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540644

File: 1593769365159-0.png (647,91 KB, 752x1062, 4a3d89bae1dac7f691728cec6f….png) ImgOps Google iqdb

File: 1593769365159-1.jpg (198,42 KB, 850x1481, sample_c016631254eb763c649….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593769365159-2.jpeg (224,35 KB, 1200x1650, 724025f40adf834f17ac2d7cf….jpeg) ImgOps Google iqdb


 No.540645

File: 1593769423970-0.jpg (115,22 KB, 850x604, sample_8cf6f3d98cc887ac4cb….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593769423970-1.jpg (107,96 KB, 850x516, sample_bb42096ceba819d4426….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593769423970-2.jpeg (72,71 KB, 640x920, 0559c549c2f8d9fa5ab6906d0….jpeg) ImgOps Google iqdb


 No.540646

File: 1593769461859-0.jpg (251,2 KB, 850x1200, sample_b198a70c91458204923….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593769461859-1.jpeg (260,1 KB, 579x797, ce2b08a0caba040d2355d30e3….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1593769461859-2.jpeg (471,49 KB, 921x1079, 8cc1ee4085ae3ef087f9d74bc….jpeg) ImgOps Google iqdb


 No.540647

File: 1593769524412-0.jpeg (302,94 KB, 846x900, e64c73dfbf674a30bef895386….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1593769524412-1.png (1,61 MB, 991x1139, b4c20bc80155b8ac0e26f3d38d….png) ImgOps Google iqdb

File: 1593769524412-2.jpg (141,12 KB, 850x1200, sample_415ba114770be9fbf6f….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540648

File: 1593769585857-0.jpeg (186,4 KB, 626x885, 3e02144d7cd2809a9d93adf8f….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1593769585857-1.jpeg (622,17 KB, 723x1023, a83d6fbc42fa4ca367caa7448….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1593769585857-2.jpg (245,79 KB, 850x1202, sample_d07daadb97db20eb9e5….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540649

File: 1593769624609-0.jpeg (484,07 KB, 817x1251, 385084dce6d9b7d2ac3b0e13c….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1593769624609-1.jpeg (274,04 KB, 725x1000, f104987f30ed5b9f4d429b96b….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1593769624609-2.jpg (245,92 KB, 700x1013, 62ca37fe0e1ecfdf5c9dbbb905….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540651

File: 1593769735257-0.jpeg (274,04 KB, 725x1000, f104987f30ed5b9f4d429b96b….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1593769735257-1.jpg (744,57 KB, 904x990, 700836235d41dc0f6ec0a5d9de….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593769735257-2.jpg (88,97 KB, 1000x1500, 8445ae7132d028326e0aa125a3….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540652

File: 1593769774308-0.png (30,16 KB, 900x995, c2c1cead3342039a4fe7951660….png) ImgOps Google iqdb

File: 1593769774308-1.jpg (106,14 KB, 950x713, 317d0d22f23ef0f3e2923e62ed….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593769774308-2.jpg (133,16 KB, 780x1072, a6c3a17c8481c48d1109398378….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540653

File: 1593769882109-0.jpg (157,47 KB, 466x702, bdfb2461c03e0fc508a4a5e28b….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593769882109-1.jpg (166,01 KB, 850x599, sample_7b9fd61b44a9efaaa04….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593769882109-2.jpeg (355,85 KB, 888x1032, cf89636e01605df4eda3105a3….jpeg) ImgOps Google iqdb


 No.540654

File: 1593770040666-0.jpg (187,45 KB, 850x1202, sample_99a8232a53f7526c6b3….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1593770040666-1.png (1,58 MB, 1000x1500, d4a099313b7aa139ae8af28bff….png) ImgOps Google iqdb

File: 1593770040666-2.jpg (197,86 KB, 848x1200, EECeI8rUEAIMRwk.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.540658

En kyl taas tajua miksei tätäkin dumppilankaa voinut vaan postata /fap/piin. Kai se paskapostaus vaan on verissä.

 No.540661

>>540658
>En kyl taas tajua

mikset ota selvää sitten kun vika on sinussa?

 No.540664

>>540658
Ehkäpä sen takia koska tätä on sallittu ennenkin täällä.

 No.540711

>>540658
/b/:llä tästä langasta päästään joskus eroon.

 No.540811

>>540658

Ihan kivahan tämä on. Jos minulta kysyttäisiin, niin sulkisin kaikki muut alalaudat paitsi b:n. En ikinä käytä ukkoa, enkä juuri koskaan käy muilla alalaudoilla koska kukaan ei juuri koskaan poistaa sinne.

 No.540814

>>540711
Ellei näistä tule samanlaisia jatkolankoja kuten raportointilangoista
>Tomboy torstai #189

 No.541000

File: 1594039531097-0.jpg (12,92 KB, 320x279, bec4b71bbcb7eb60a2740151e6….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594039531097-1.jpg (93,4 KB, 1200x675, 8--JyE3TKjvPXblB.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594039531097-2.jpg (27,18 KB, 600x550, 1569609538011.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541001

File: 1594039598343-0.jpeg (10,5 KB, 189x267, lataus (1).jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1594039598343-1.png (667,37 KB, 707x1000, cd473db7891df0a581c1b82425….png) ImgOps Google iqdb

File: 1594039598343-2.jpg (47,96 KB, 430x598, de6d26ecd62205aef24ce420b9….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541003

File: 1594039645202-0.jpg (113,69 KB, 850x1081, dduvgndk1g741.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594039645202-1.jpg (291,37 KB, 850x1277, FsSWx0H.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541005

>>541000
>1594039531097-1.jpg
Tuollainen rimpula ei kyllä murra mitään muuta kuin itseluottamuksia.

 No.541050

>>541003
Paskattaa et kaikenmaailman raudanpaloja pitää ihteensä lisäillä. Hyvät nännitkin menty pilaamaan. Jäljellä vain ihmisroskaa. Ei yhtään söpöä tomboy-meininkiä.

 No.541051

>>541050
sun aivoihin pitäs lisätä lyijyä

 No.541052

>>541051
Kannatan. Lyijymyrkyttäkää mut, oon liian älykäs nyymichaniin.

 No.541053

>>541052
Ei myrkytetä, tehdään lobotomia ja sit nyymiporukalla viveltämään.

 No.541054

File: 1594102662329.jpg (99,47 KB, 847x478, ogc kaverukset throat hurt….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>541052
>>541053
höpöhöpö, ei lyijymyrkytetä eikä lobotomoida :3

 No.541228

File: 1594358539907-0.jpg (58,37 KB, 686x948, 9B2719B3_48C1_4508_A25B_82….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594358539907-1.jpg (134,22 KB, 800x862, DC2374B4_DA46_4213_A1FE_BC….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594358539907-2.jpg (101,88 KB, 1280x881, 49D94D45_A9BA_4996_B30A_BA….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Hyvää torstai-aamua!

 No.541229

File: 1594358611807-0.jpg (255,98 KB, 1024x768, 3BCD3655_DADD_4D78_BF7C_C6….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594358611807-1.jpg (314,39 KB, 858x1200, 8B26FF88_4E14_4B59_A4CD_4A….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594358611807-2.jpg (60,45 KB, 876x620, FB03E096_5F70_4734_8E07_34….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541230

File: 1594358667674-0.jpg (82,15 KB, 914x1049, 3DB55791_ABAD_4C52_8EDE_25….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594358667674-1.jpg (130,96 KB, 707x1000, 68F6B357_075A_4191_A44C_85….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594358667674-2.png (654,1 KB, 1280x1280, 51E7EDF2_43AB_45FE_9F41_84….png) ImgOps Google iqdb


 No.541231

File: 1594358716790-0.jpg (92,72 KB, 1280x1674, 4E1AFB18_E046_41EA_A8FB_3D….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594358716790-1.jpg (243,55 KB, 1280x1862, 16AA1793_3987_434E_8080_95….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594358716790-2.jpg (237,03 KB, 869x1200, 39891531_p0_C85.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541232

File: 1594358773934-0.jpg (70,86 KB, 860x1214, 80693344_p0_.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594358773934-1.jpg (63,62 KB, 860x1214, 82249036_p0_.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594358773934-2.jpg (48,55 KB, 773x1145, 80594554_p0_.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541233

File: 1594358977709-0.jpg (80,55 KB, 500x662, 8C81963B_05C3_4E5A_84A8_B0….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594358977709-1.jpg (75,04 KB, 524x689, 41D33B95_67AE_41DF_B1DA_6C….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594358977709-2.jpg (59,43 KB, 458x646, E83A5FCE_8EC4_4060_AE13_23….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541234

File: 1594359030141-0.jpg (68,94 KB, 1000x1000, 47482409_A4C0_4C58_AA40_2A….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594359030141-1.jpg (149,38 KB, 640x640, 56047EB4_BA4D_4C1C_B397_7D….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594359030141-2.jpg (186,22 KB, 696x857, D6D66B8E_4029_40DB_9E7A_64….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541236

File: 1594361803312-0.jpg (78,26 KB, 560x700, em0562.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594361803312-1.jpg (52,93 KB, 500x666, em0487.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594361803312-2.jpg (162,18 KB, 500x800, em0442.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541237

File: 1594361874271-0.jpg (151,09 KB, 600x960, 72583696_p2_.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594361874271-1.jpg (152,66 KB, 600x878, 71111256_p0_break_time.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594361874271-2.jpg (129,5 KB, 600x960, 68629601_p1_.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541238

File: 1594362261048-0.jpg (180,66 KB, 600x960, 67499227_p2_.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594362261048-1.jpg (306,59 KB, 800x1067, 65182415_p0_.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594362261048-2.jpg (89,86 KB, 1000x844, em0140.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541240

File: 1594362483497-0.jpg (188,58 KB, 600x1061, em0158.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594362483497-1.jpg (38,94 KB, 400x794, em0144.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594362483497-2.jpg (89,86 KB, 1000x844, em0140.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541241

Tää meni nyt tomboy-langasta em-langaksi. En voi valittaa, ihan ok taiteilija. Postatkaa lisää lakkonoitia.

 No.541242

>>541241
Mikä on em-lanka?

 No.541245

>>541242
em on viimeisimpien kuvien taiteilijan nimimerkki

 No.541246

File: 1594369228688-0.jpg (127,62 KB, 500x800, em0270.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594369228688-1.jpg (205,05 KB, 900x675, em0257.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594369228688-2.jpg (64,53 KB, 520x801, em0243.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541247

File: 1594369263570-0.jpg (132,46 KB, 1280x800, em0230.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594369263570-1.jpg (446,67 KB, 1000x1541, em0214.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1594369263570-2.jpg (455,52 KB, 1000x1600, em0210.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.541249

File: 1594371260507.jpg (47,37 KB, 640x645, 1315526320574.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>541247
Eihän toi keskimmäinenn ole millään tavalla tomboy!

 No.541270

Jos joku postai Baikenia niin olis kiva :3Poista Viesti [ ]
[Takaisin][Takaisin ylös]
[ Etusivu ] [ /Ukko ] [ b / flode / a / it / g / m / me / n / ak / art / pol / h / fap / t / fit / nom / hikky / he / evo / velho / epic / meta / 2020 ] [ /Bannerit / NChat / Etsi / Bannit ]