[ Etusivu ] [ /Ukko ] [ b / flode / a / it / g / m / me / n / ak / art / pol / h / fap / t / fit / nom / hikky / he / evo / velho / epic / meta / 2020 ] [ /Bannerit / NChat / Etsi / Bannit ]

/b/ - Arvaamaton

ylilaudalta syrjäytettyjen animehomojen rinkirunkun jatkojen jatkot
Nimi
Email
Aihe
Viesti
Varmennus
Tiedosto
Upote
 [▶ Näytä lisäasetukset & rajoitukset]
Kuvake
Spoiler
Salasana (Tiedoston poistoon.)
» Sallitut tiedostopäätteet
jpg, jpeg, bmp, gif, png, wav, mp3, swf, webm, mid, mp4, m4a, ogg, aac, webp,
» Suurin sallittu tiedostonkoko on 10Mt
» Upotteeseen videon koko URL, ei siis pelkkä ID.
» 200x200 pikseliä suuremmat kuvat piennetään.
» Lankakerä

[Takaisin][Mene alas]

File: 1582484567723.png (446,38 KB, 702x702, stonetoss_CBT.png) ImgOps Google iqdb

 No.530336

Sarjakuvalanka! Postaa mitä vaan sarjakuvia.

 No.530340

File: 1582486191063.png (909,72 KB, 1248x814, 125417896620.png) ImgOps Google iqdb


 No.530342

File: 1582487222677.jpg (497,53 KB, 659x1076, 20060911-asentajat5.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530344

File: 1582488421156-0.png (382,54 KB, 1361x700, ncalvi.png) ImgOps Google iqdb

File: 1582488421156-1.jpg (241,25 KB, 1200x1200, ncmoi333.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582488421156-2.jpg (283,99 KB, 1902x542, tmopkana.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530345

File: 1582488593932-0.png (32,5 KB, 944x519, anaganime.png) ImgOps Google iqdb

File: 1582488593932-1.png (22,06 KB, 995x562, isokäsitäältäsinnekiitosb.png) ImgOps Google iqdb

File: 1582488593932-2.jpg (146,54 KB, 1185x437, normopaskaa.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530346

File: 1582488988169-0.png (76,6 KB, 972x1829, anag.png) ImgOps Google iqdb

File: 1582488988169-1.jpg (58,03 KB, 700x236, k-rautanc.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582488988169-2.png (47,89 KB, 815x284, nchahav2.png) ImgOps Google iqdb


 No.530348

File: 1582489199280.jpg (116,55 KB, 800x600, gpl_perseeseen.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530349

File: 1582489652552-0.jpg (64,62 KB, 1214x395, ea662f22.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582489652552-1.gif (39,83 KB, 560x182, 1532422372058.gif) ImgOps Google iqdb

File: 1582489652552-2.jpg (30,72 KB, 600x189, 6440182f.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530350

File: 1582489711305-0.jpg (224,21 KB, 800x1100, 1544372740429-2.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582489711305-1.jpg (229,15 KB, 800x1100, 1544372740429-1.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582489711305-2.jpg (176,28 KB, 800x1100, 1544372740429-0.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530351

File: 1582489740648-0.jpg (247,6 KB, 800x1100, 1544372740429-3.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582489740648-1.jpg (195,01 KB, 800x1100, 1544373264206-1.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582489740648-2.jpg (214,4 KB, 800x1100, 1544373264206-0.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530353

File: 1582489799098-0.jpg (196,52 KB, 800x1100, 1544373264206-2.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582489799098-1.jpg (216,5 KB, 800x1100, 1544373264206-3.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530365

File: 1582492152622-0.jpg (103,88 KB, 602x606, nc logo sarjis uus.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582492152622-1.jpg (119,24 KB, 600x601, oravasarjis hahas.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530368

File: 1582492527684.gif (72,29 KB, 600x623, Baphomet.gif) ImgOps Google iqdb


 No.530377

File: 1582497958274-0.jpg (52,9 KB, 672x526, aj6EE35.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582497958274-1.jpg (139,28 KB, 1098x735, 1572552525373.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582497958274-2.jpg (2,74 MB, 1254x10000, 1573981471781.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530386

>>530377
Aika hidas cd asema

 No.530397

File: 1582546938899.png (72,02 KB, 800x280, eeeeeeeee.png) ImgOps Google iqdb

Löytyy liikaa hyviä enkä osaa valita ni nyt postaan sit tän.

 No.530399

File: 1582549034187.jpg (245,43 KB, 1080x1151, ziMg2Me.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530417

File: 1582560965866-0.jpg (44,36 KB, 600x204, kiitosjeesus.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582560965866-1.jpg (84,96 KB, 700x1165, whatever.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582560965866-2.png (1,4 MB, 670x1002, pimp_my_ride.png) ImgOps Google iqdb


 No.530419

File: 1582562391783.png (272,85 KB, 742x934, 1453301670104.png) ImgOps Google iqdb


 No.530432

File: 1582572932315-0.jpg (132,15 KB, 640x921, ITAnkat.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582572932315-1.jpg (307,03 KB, 905x1280, IT-ankat.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530455

File: 1582596096453.jpg (64,63 KB, 613x600, need_motivation_here_it_is….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530485

File: 1582637404466.jpg (261,39 KB, 500x2000, peuransielunmaisema.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530489

File: 1582645200261.jpg (647,76 KB, 1889x1889, mr soy boy hipster man.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530513

File: 1582657594139-0.jpg (921,73 KB, 1200x1958, 1533272856593.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582657594139-1.jpg (139,82 KB, 1000x1000, 1530410375422.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582657594139-2.png (616,65 KB, 715x1000, 1549238461376.png) ImgOps Google iqdb


 No.530529

File: 1582668846119-0.jpg (84,4 KB, 556x720, alanmooreregret.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582668846119-1.jpg (218,71 KB, 787x1200, watchmenauroraborealis.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582668846119-2.jpg (272,63 KB, 607x1553, kaalichan.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530531

File: 1582670741749-0.jpg (90,38 KB, 930x930, stonetoss.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582670741749-1.png (44,57 KB, 500x501, stonetoss7.png) ImgOps Google iqdb

File: 1582670741749-2.jpg (55,63 KB, 600x427, video games moral panic.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530862

File: 1582962187610-0.jpg (177,64 KB, 723x2002, n7P5UK4.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582962187610-1.jpg (81,84 KB, 640x1295, e03H3Js.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582962187610-2.png (189,09 KB, 700x615, ewrKjHl.png) ImgOps Google iqdb


 No.530863

File: 1582962517658-0.jpg (305,58 KB, 924x2560, narutofakesubphobias.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582962517658-1.jpg (195,38 KB, 960x2616, narutofakesubpoisonkunai.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1582962517658-2.png (5,4 MB, 1475x3716, narutofakesubpotatosalad.png) ImgOps Google iqdb


 No.530912

File: 1583000838790-0.png (1,64 MB, 917x1199, peterandbleach.png) ImgOps Google iqdb

File: 1583000838790-1.png (463,93 KB, 2122x720, terapeutinarvio.png) ImgOps Google iqdb

File: 1583000838790-2.jpg (238,54 KB, 600x1125, whompdragonball.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530913

File: 1583001108528-0.jpg (196,52 KB, 536x1200, oats.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1583001108528-1.jpg (181,5 KB, 800x1166, obitorin.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1583001108528-2.jpg (291,14 KB, 800x782, pahorsedicks.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.530937

File: 1583012499244.jpg (164,47 KB, 728x1042, käden kaappaus.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.531139

File: 1583261157641-0.png (61,76 KB, 1000x500, 1583256798789.png) ImgOps Google iqdb

File: 1583261157641-1.png (360,84 KB, 993x491, 1583257439218.png) ImgOps Google iqdb


 No.531168

File: 1583272756475-0.jpg (71,8 KB, 550x434, Mac-vs-windows-users.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1583272756475-1.jpg (58,67 KB, 940x300, stonetoss2.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.531248

File: 1583354068147-0.png (174,22 KB, 800x800, 1370774040146.png) ImgOps Google iqdb

File: 1583354068147-1.jpg (692,34 KB, 680x980, 1348431580290065.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1583354068147-2.jpg (207,9 KB, 943x1059, nsbm setä.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.531316

File: 1583413981643.png (129,35 KB, 836x1560, dogola simpsons.png) ImgOps Google iqdb


 No.534546

File: 1586858315532-0.jpg (174,5 KB, 1004x1087, succubus1.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1586858315532-1.jpg (221,83 KB, 1007x1400, succubus2.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.534558

>>531248
Muuten hyvä toi Mikki ja monikulttuuri, mutta Mikki ei asu Ankkalinnassa.

 No.534574

File: 1586881964876.jpg (81,59 KB, 436x767, 1533513861485.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>534546
Kiva perc.

 No.534627

File: 1586905563810-0.jpg (93,88 KB, 400x600, 1505141641743.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1586905563810-1.jpg (112,03 KB, 714x960, 1518239669179.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1586905563810-2.jpg (303,51 KB, 340x967, 1466691313060-1.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.534651

File: 1586962418721-0.jpg (591,33 KB, 1200x1715, Mikki vetää aineita.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1586962418721-1.jpg (540,37 KB, 932x1401, 06.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1586962418721-2.jpg (131,62 KB, 1000x958, Yang1.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.534671

File: 1586979378033.jpg (221,3 KB, 1024x772, 89066789h.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.534672

>>534671

Jaahas, pettämätöntä todistusaineistoa kaljuttajan arjesta? Nytkö napsahtaa? Kaivetaanko höyhenboat esiin?

 No.534674

File: 1586989315989.jpg (261,69 KB, 651x1600, soitends.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.534677

>>534672
Eikös niiden pitänyt olla maxhomogaysex?

 No.534678

>>534677
Se oli vaan sen homopostaajan oma fantasia.

 No.534754

>>531248
Postatkaas lisää bm ankkoja

 No.534768

>>534754
Älkääs sittenkään postatko kun löysin koko paketin toisaalta

 No.535260

File: 1587581324105.jpg (781,56 KB, 718x1500, EWKhr_CWAAAxGlD.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.535264

File: 1587583603381.jpg (137,06 KB, 1017x1579, BowserPeach4.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.535282

>>535260
en tajunnut

 No.535284

File: 1587589531816.jpg (78,46 KB, 371x600, 3_marijuania[1].jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.535285

File: 1587589784350-0.png (69,79 KB, 823x1664, 1321964511001.png) ImgOps Google iqdb

File: 1587589784350-1.png (94,58 KB, 800x1678, 1318317942778.png) ImgOps Google iqdb

File: 1587589784350-2.gif (73,49 KB, 1170x2000, 1334760786108.gif) ImgOps Google iqdb


 No.535291

File: 1587598638229-0.png (212,31 KB, 408x624, sonic5.png) ImgOps Google iqdb

File: 1587598638229-1.jpg (558,65 KB, 1000x1485, Animecon 2012.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1587598638229-2.png (3,23 MB, 1000x1482, 132303290491.png) ImgOps Google iqdb


 No.536280

File: 1588715023792-0.jpg (3,87 MB, 1235x3101, vastaanottokomitea.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1588715023792-1.jpg (213,53 KB, 1024x782, AffirmativeAction.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1588715023792-2.png (342,17 KB, 1000x1011, assburger_12.png) ImgOps Google iqdb
Poista Viesti [ ]
[Takaisin][Takaisin ylös]
[ Etusivu ] [ /Ukko ] [ b / flode / a / it / g / m / me / n / ak / art / pol / h / fap / t / fit / nom / hikky / he / evo / velho / epic / meta / 2020 ] [ /Bannerit / NChat / Etsi / Bannit ]