[ Etusivu ] [ /Ukko ] [ b / flode / a / it / g / m / me / n / ak / art / pol / h / fap / t / fit / nom / hikky / he / evo / velho / epic / meta / 2018 ] [ /Bannerit / NChat / Etsi / Bannit ]

/b/ - Arvaamaton

ylilaudalta syrjäytettyjen animehomojen rinkirunkun jatkojen jatkot
Nimi
Email
Aihe
Viesti
Tiedosto
Upote
 [▶ Näytä lisäasetukset & rajoitukset]
Kuvake
Spoiler
Salasana (Tiedoston poistoon.)
» Sallitut tiedostopäätteet
jpg, jpeg, bmp, gif, png, wav, mp3, swf, webm, mid, mp4,
» Suurin sallittu tiedostonkoko on 10Mt
» Upotteeseen videon koko URL, ei siis pelkkä ID.
» 200x200 pikseliä suuremmat kuvat piennetään.
» Lankakerä

[Takaisin][Mene alas]

File: 1552573598853.png (106,47 KB, 768x292, banner-Suomen-turva-768x29….png) ImgOps Google iqdb

 No.499896

Sinisten maahanmuuttolinja tarjoaa uskottavan, toimivan ja järkiperäisen ratkaisun maahanmuuton haasteisiin: realismia ilman rasismia. Maahanmuuton on oltava hallittua, Suomen taloudellisen kantokyvyn huomioivaa ja turvallisuuden kannalta järkevää.

Maahanmuutto on monitahoinen ilmiö. Humanitaarinen maahanmuutto on luonteeltaan täysin erilaista kuin esimerkiksi työn tai opiskelun perässä tapahtuva maahanmuutto. Suomen on syytä olla hyvä kohdemaa niille, jotka ovat kyvykkäitä kehittämään Suomea, toimimaan yhteiskunnan itsenäisinä jäseninä ja edistämään suomalaisten hyvinvointia.

Turvapaikkajärjestelmän taloudelliseen hyväksikäyttöön kannustavat vetovoimatekijät on poistettava. Humanitaarisen maahanmuuton määrä ei saa kasvaa yli Suomen kantokyvyn. Kotoutumisen epäonnistuminen voi tarkoittaa suomalaisten turvallisuuden vähenemistä ja yhteiskuntarauhan sekä yhteisöllisyyden heikkenemistä. Maahanmuuttajilla on itsellään päävastuu kotoutumisestaan, joka on mahdotonta ilman heidän omaa aktiivisuuttaan.

Suomen on voimavarojensa puitteissa autettava hädänalaisia ihmisiä ja osoitettava lähimmäisenrakkautta. EU:n yhteiset toimet ovat tärkeitä, mutta meidän on tarvittaessa oltava myös rohkeasti eri mieltä EU:n maahanmuuttopolitiikasta, jos kansallinen etumme sitä vaatii. Turvapaikkapolitiikassa avainasemassa ovat oikeudenmukaiset turvapaikkaprosessit ja niitä seuraavat tehokkaat kotouttamistoimenpiteet tai nopeat palautukset.

Humanitaarinen maahanmuutto ei ole ratkaisu talouden rakenteellisiin ongelmiin tai hiipuvaan väestökehitykseen, eikä myöskään kestävä vastaus lähtömaiden ongelmiin. Laajamittainen maahanmuutto voi jopa pahentaa niitä.

 No.499897

File: 1552573830574.jpg (336,6 KB, 800x800, __hatsune_miku_vocaloid_dr….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

En jaksanut lukea. Voitko tiivistää pariin kolmeen lauseeseen?

 No.499899

Bannia vaalimainoshomolle.

 No.499900

>>499899
Bannia myös huomiohuorahomolle.

 No.499911

>>499900
onks tää taas joku "sage on nimimerkki"-paskatus hah

hmm, hah&häh lol

 No.499927

File: 1552587080918.jpg (72,56 KB, 800x470, relaxing_chauffeurs.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Humanitaarinen 'maahanmuutto' ei ole maahanmuuttoa lainkaan, vaan sen koko idea turvapaikka- ja kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta perustuu väliaikaisen turvan antamiseen ja sen ei pitäisi koskaan johtaa pysyvään oleskelulupaan, saatikka kansalaisuuteen.

Näitä järjestelmiä ei ole myöskään tarkoitettu siirtolaisuuden porsaanreiksi, joissa ohitetaan normaalin maahamuuton vaatimukset työ- ja oleskeluluvan saamisesta.

Lienee melko pieni prosentti somaleista tai arabeista tullut normaalien maahanmuuttoväylien kautta Suomeen, joten heillä ei ole oikeutta täällä olla, jos tilanne lähtömaassa on riittävän turvallinen.

Jos kansalaisuuden saa automaattisesti, kun on ollut riittävän kauan maassa, niin sillä ei ole mitään arvoa. Ja todellakin se on menettänyt perustuslakimuutoksen ('Suomen kansalainen' korvattu 'Suomessa oleskelevalla') jälkeen merkityksensä.

Soinin johtamat perussuomalaiset ja sittemmin siniset eivät saaneet hallituksessa ollessaan noudatettua tai ajettua hallitusohjelmaan kirjattuja toimia maahanmuuttokäytäntöjen kiristämisestä
Itse asiassa näyttää siltä, että ainakaan Soinille niillä ei ollut mitään merkitystä.

Halla-aho on ilmoittanut, että ei lähde yhteenkään hallitukseen, jossa joutuu tekemään merkittäviä kompromisseja puolueen ydinkysymysten suhteen, joka onkin ainoa järkevä toimintamalli, koska omien tavoitteiden täydellinen unohtaminen vuodesta 2015 lähtien johti persujen kannatuksen pohjamutiin.

Mestarin kompromisseista vapaa linja näyttäisi kannatusta nostavan. Tämä on ollut myös täysin johdonmukainen humanitaariseen 'maahanmuuttoon' liittyvissä kysymyksissä lähes koko vuosituhannen alun, joten häneen on aika huomattavasti helpompi uskoa kuin nyt vaikkapa yht'äkkisesti jyrkistyneisiin sinisiin.

 No.499935

sage ja hide

 No.500031

>>499927
joo onnea vaan allah-aholle hallitukseen pääsyyn. ei nimittäin tule onnistumaan tuolla politiikalla.

 No.500035

tästä oli jo kaks lankaa jos et huomannuPoista Viesti [ ]
[Takaisin][Takaisin ylös]
[ Etusivu ] [ /Ukko ] [ b / flode / a / it / g / m / me / n / ak / art / pol / h / fap / t / fit / nom / hikky / he / evo / velho / epic / meta / 2018 ] [ /Bannerit / NChat / Etsi / Bannit ]