[ Etusivu ] [ /Ukko ] [ b / flode / a / it / g / m / me / n / ak / art / pol / h / fap / t / fit / nom / hikky / he / evo / velho / epic / meta / 2018 ] [ /Bannerit / NChat / Etsi / Bannit ]

/b/ - Arvaamaton

ylilaudalta syrjäytettyjen animehomojen rinkirunkun jatkojen jatkot
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
 [▶ Näytä lisäasetukset & rajoitukset]
Kuvake
Spoiler
Password (For file deletion.)
» Sallitut tiedostopäätteet
jpg, jpeg, bmp, gif, png, wav, mp3, swf, webm, mid, mp4,
» Suurin sallittu tiedostonkoko on 10Mt
» Upotteeseen videon koko URL, ei siis pelkkä ID.
» 200x200 pikseliä suuremmat kuvat piennetään.
» Lankakerä

File: 1548534006743.jpg (42.6 KB, 518x800, ec27e250.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.495219[Reply]

Miltä tuntuu olla polvillaan seisokin edessä tietäen että kohta pääsee tyydyttämään jäykkää lemmenvaltikkaa?
20 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.495621

>>495617
Oletko jotenkin kehitysvammainen?

 No.495652

>>495620
Booruilta ja chaneilta. Mut sit ois myös futadom, joka on bueno

 No.495653

>>495652
Meinasin kyllä, että linkkaa jotain sivua mikä on itsellesi kelvannut, niin katson onko mitään minua kiinnostavaa, eikä tarvitse itse lähteä etsimään.File: 1548954656631.mp3 (6.91 MB, masennusuutiset season fin….mp3)

 No.495606[Reply]

Masennusuutiset lopettaa ohjelmaformaatin kustannustehokkaista syistä.
14 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.495640

File: 1548971617107-0.mp3 (7.11 MB, midian.mp3)

File: 1548971617107-1.jpg (19.24 KB, 204x357, 1422005344191_oh_yeaaaah3.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>495639
Vihdonkin joku tajuaa.

 No.495641

File: 1548971727121.jpg (261.1 KB, 1200x1299, ffeac6f4.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Vittu vitsillikö Chloëpostaan?

 No.495642

>>495640
höpöhöpö :3File: 1548966240625.jpg (536.3 KB, 2087x2902, 1476645300374_chloe_moretz….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.495633[Reply]

Sotken, se on moro


File: 1548966173472.mp3 (197.55 KB, paskaa.mp3)

 No.495632[Reply]

Sori


File: 1548965948909.jpg (66.34 KB, 784x968, 1440362171547_if_i_stay_in….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.495629[Reply]

Haistakaa vittu.

 No.495630

File: 1548966045837.mp3 (4.15 MB, kesken.mp3)

Ei pahalla, lopetetaan pahallaFile: 1548965903837.jpg (3.3 MB, 2135x2847, 1422004494687_chloe_moretz….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.495628[Reply]

Masennusuutiset lopettaa sotkemalla.


File: 1548961120596.mp3 (7.79 MB, sotkemkine 1.mp3)

 No.495614[Reply]

Vittu sitä bannia tai alan sotkemaan.


File: 1548894183225.jpg (22.78 KB, 377x451, itzinsidehoops.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.495571[Reply]

Hei nuoriso! Kokoontukaa! *kilistelee pikkaisen*

Mitä internetsivustoihin tulee, Nyymichan on kautta aikain toiseksi paras tietämäni esimerkki ilmiöstä, jossa ihmiset eivät syrjäydy ainoastaan heikkojen sosiaalisten taitojensa vuoksi vaan myös keskivertoa alhaisemman ÄO:nsa takia!
7 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.495584

>>495574
Sulla vaan ei ollut tarpeeksi palleja ja vielä liian herkkä nahka.

 No.495586

>>495571
Haha tiiän mikä se ensimmäiseks paras esimerkki tosta on haha

 No.495588

File: 1548929359916.jpg (60.98 KB, 911x608, valfre-music_monday_ava_ma….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Kortteine… tsk tskFile: 1548797638803.jpg (284.02 KB, 2048x1536, jew cloud.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.495472[Reply]

ostin cd:n, rippasin sen, tein siitä torrentin ja nyt palautin sen ja saan rahat takas
21 posts omitted. Click reply to view.

 No.495581

>>495570
>30kykymppinen
Juuh elikkäs bannit tälle herralle.

 No.495583

>>495581
>juuh elikkäs

Ei, vaan sinulle.

 No.495585

>>495479
se venäläinen on muutenkin parempi ku se on oikeasti jakamista varten tehty eikä ratio autismia niinku esimerkiksi toi red. monet sitä käyttävät ei tahdo pärjätä vaikka ne latais sinne jatkuvasti jotain. onhan se kiva ku joku albumi on trakkerin listalla mut aika turhaa jos niitä ei pysty lataamaan sieltä.YouTube video. Toista klikkaamalla kuvaa.

 No.495436[Reply]

Aika standardin mukainen Pixar meininki tässä tulevassa muumisarjassa. Odotin toisenlaista, mutta eipä tullut yllätyksenä, ettei uskalleta yrittää mitään kovinkaan erilaista. Eipä siinä, saattaa se olla ihan viihdyttävä, mutten usko minkään Tove-vibojen välittyvän.
11 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.495551

ois siistii jos ei oltais anonyymejä vaan jotain normoja niin pidettäis nyymichanmiitti ja mentäis porukalla kattomaan pixarmuumi elo kuva ja sit hahateltais paskalle.

 No.495552

File: 1548871647727.gif (1.1 MB, 321x194, getout.gif) ImgOps Google iqdb


 No.495553

>>495551
Toi on sarja, eikä elokuva.Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[ Etusivu ] [ /Ukko ] [ b / flode / a / it / g / m / me / n / ak / art / pol / h / fap / t / fit / nom / hikky / he / evo / velho / epic / meta / 2018 ] [ /Bannerit / NChat / Etsi / Bannit ]